Voorwaarden

Nouvion heeft de informatie op deze website met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is.

Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die ontstaat uit direct of indirect gebruik van materiaal afkomstig van deze website.

Tevens behoudt Nouvion te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.

Op al onze offertes, diensten, producten en handelingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Download hier onze algemene voorwaarden.

Our general conditions are valid for all of our offers, services, products and operations.

Download general conditions