top of page
Horen zien zwijgen.jpg
Privacy.jpg

Privacy

De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé- of zakenadres en e-mailadres nodig zullen hebben. Wij hebben deze nodig om producten af te leveren op het overeengekomen leveringsadres en om offertes, brochures en gebruiksaanwijzingen te kunnen versturen. Dergelijke informatie mag door Nouvion B.V. worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Op pagina's waar persoonsgegevens worden verwerkt maken we gebruik van een beveiligde SSL-verbinding om uw gegevens te beschermen.

 

Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, of als u nog verdere vragen of verzoeken heeft met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen via office@nouvion.nl

> Download hier ons privacybeleid
bottom of page